Privacy Policy

PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

www.mariskaruyter.nl behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die www.mariskaruyter.nl verzamelt, worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de (koop)overeenkomsten met betrekking tot de diensten, het onderhouden van contact, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar www.mariskaruyter.nl aan moet voldoen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens: je naam, e-mailadres en huisadres.

Wij respecteren de privacy van onze klanten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Www.mariskaruyter.nl gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die je op deze website deelt. Dit geldt ook voor informatie die je via de website doorgeeft aan www.mariskaruyter.nl. De persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

GEBRUIK GEGEVENS

De gegevens die je hebt ingevuld via deze website, gebruiken wij om te reageren op je vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij www.mariskaruyter.nl. In voornoemd geval worden je gegevens uitsluitend verwerkt om je identiteit vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen en om met je in contact te komen.

GRONDSLAG

Je persoonsgegevens worden door www.chantal.mariskaruyter.nl verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen: je toestemming (deze kun je ook weer intrekken door contact met ons op te nemen); ter uitvoering van de koopovereenkomst waarbij je partij bent (bijvoorbeeld omdat je een product hebt besteld op www.mariskaruyter.nl); om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.

DOORGIFTE

Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt www.mariskaruyter.nl geen gebruik van derden die diensten aan ons verlenen. Www.mariskaruyter.nl maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

BEVEILIGING

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft www.mariskaruyter.nl verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website van www.mariskaruyter.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van online advertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen expliciete toestemming verleend  om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

BEWAARTERMIJN

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie. Www.mariskaruyter.nl hanteert een termijn van twee jaar na het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal www.mariskaruyter.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

 

JE RECHTEN AL BETROKKENE

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

Recht op correctie en verwijdering: recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van je gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je dit schriftelijk/per email bij www.mariskaruyter.nl aangeven. Als je verzoek wordt afgewezen wordt aan je uitgelegd waarom. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek schriftelijk bericht van www.mariskaruyter.nl

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met www.chantal-webshop.nl opnemen en probeert www.mariskaruyter.nl er samen met je uit te komen.

Actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van www.mariskaruyter.nl. Als je www.mariskaruyter.nl een bericht stuurt over dit reglement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wil je dan bij het onderwerp ‘Privacy Statement’ vermelden.

 

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Www.mariskaruyter.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacy Policy Statement te wijzigen. Dit Privacy Policy Statement is online beschikbaar voor inzage.

 

Schuiven naar boven